Plagiaatdetectiesoftwaretestdocumenten

De UvA heeft nieuwe plagiaatdetectiesoftware gekozen voor het onderwijs. De tool is geselecteerd uit het aanbod van vier verschillende leveranciers waarbij als premisse werd verlangd dat de tools eenvoudig waren te integreren in UvA-systemen, zoals Canvas Assignments.

De dienst Auteursrecht en Readers van de Bibliotheek UvA heeft op verzoek van ICTS – Onderwijs & Onderzoek een bijdrage aan de beoordeling van de tools geleverd. Er zijn Engels- en Nederlandstalige academische en publieke teksten aangereikt die de basis voor testdocumenten vormden.

De dienst is ook gevraagd om met anderen een oordeel te vellen over de kwaliteit van de plagiaatdetectie in de testdocumenten. Daarbij keek ik onder meer of de tools teksten afkomstig uit e-books, van grote wetenschappelijke uitgevers en publieke teksten die als download worden aangeboden wisten thuis te brengen.

De UvA testte niet alleen of de tools datgene deden waarvoor ze op aarde zijn maar ook of ze AVG-proof waren en er mocht geen overdracht plaatsvinden van intellectueel eigendom. Dat laatste, meer in zijn algemeen de acceptatie van licentievoorwaarden, beek eerder een struikelblok voor sommige studenten. Het gebruiksgemak is beoordeeld door docenten, leden van examencommissies en ICTO-ondersteuners.

Hopelijk maak de nieuwe plagiaatdetectiesoftware de uitverkiezing waar. Het streven van ICTS is om de tool per 1 augustus beschikbaar te stellen.

Studieplekken UB-Singel

Vanaf dinsdag 2 juni, kunnen studenten en medewerkers van de UvA gebruik maken van een beperkt aantal studieplekken in de UB-Singel. Er zijn 67 studieplekken beschikbaar waarvan 25 met een pc.

De plekken zijn één dag van tevoren te reserveren. Elke werkdag is in tweeën gedeeld.: van 9.00 – 13.00 uur en van 14.00 – 18.30 uur. Een gebruiker kan per week slechts één tijdsblok reserveren. Bij de binnenkomst in de UB-Singel wordt gevraagd naar de gezondheid van de gebruiker, de reservering en zijn/haar studenten- of medewerkerskaart. Voor meer info zie: Heropening Bibliotheek.

De studieplekken bevinden zich niet bij de GW-collecties, waaronder de collecties van Kunstgeschiedenis en Mediastudies. Dit materiaal is via CataloguePlus aan te vragen. Voor leners geldt dat zij niet langer in het gebouw mogen blijven dan voor het lenen of voor de inzage noodzakelijk is.