iCatalogus

De coördinator van Doing Media Studies 1 mailde begin dit studiejaar dat hij de module voor januari had ingepland. In deze module leren de studenten enkele praktische vaardigheden door het zelfstandig uitvoeren van opdrachten. DMS 1 heeft een onderwijs extensief karakter. Behoudens een plenaire bijeenkomst en een workshop volgen de studenten geen onderwijs.

In de workshop maakten de studenten kennis met Zotero. Zij gebruiken deze reference manager in eerste instantie om metadata van boeken, artikelen, dvd’s, webpagina’s et cetera te verzamelen. Zij leren daarnaast refenties te maken en deze te beheren, te verrijken, te koppelen aan full tekst en aan te wenden bij het schrijven van wetenschappelijke teksten.

De workshop was niet verplicht maar de modulebeschrijving in de elektronische leeromgeving wees er fijntjes op dat afwezigen belangrijke instructies voor hun opdracht misten, dat zij dan zelf moesten uitvogelen welke databases voor hen van belang waren, hoe deze in combinatie met Zotero werkten en hoe citaties en referenties volgens de Chicago manual of Style (author-date) moeten worden weergegeven.

De workshops zaten dus vol. De opdrachtjes waren te doen, de demo’s waren simpel en het gebruik van Zotero is, als je het door hebt, redelijk eenvoudig. Het opbouwen van een eigen catalogus door een student is nuttig. De informatie beklijft mede omdat de studenten in het vervolg van hun studie, bijv. bij de bibliotheekinstructie voor Media Research, op Zotero worden gewezen. Maar ik waag te betwijfelen of, zoals de modulebeschrijving voorspelt, iedere student deze vaardigheid nog vaak aanwendt in zijn “later profession in the media world”.

Advertenties

Aan het einde van de week

Ook week 6 eindigt, dé gelegenheid voor enkele berichten:

  • Zoals bijna iedereen inmiddels wel weet plaatst de Bibliotheek UvA de gedrukte aanwinsten voor de collectie Geesteswetenschappen volgens de Library of Congress Classification (LCC).   Voor Cultuurwetenschappen, Kunstgeschiedenis en Mediastudies is een overzicht gemaakt van de belangrijkste LCC-codes, zie de Outline for Cultural Studies, de Outline for Art History en de Outline for Media Studies.
    De LCC-codes vormen het begin van de plaatsnummers van de boeken en tijdschriften. Het grootste deel van de literatuur voor Cultuurwetenschappen, Kunstgeschiedenis en Mediastudies staat op de Universiteitsbibliotheek (Singel 425) maar in andere bibliotheken van de UvA, zoals die van het P.C. Hoofthuis, kunnen ook publicaties staan die van belang zijn.
  • De overeenkomst tussen Surfmarket en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) over Academia is verlengd tot en met 2020. Dat houdt in dat het Ministerie van OCW Academia ook de komende jaren gratis beschikbaar stelt aan erkende publieke onderwijsinstellingen.
    Academia is inmiddels ruim een jaar beschikbaar aan de UvA. Het gebruik varieert. Van een schamele 16 in januari 2017 tot 802 twee maanden later.In totaal werd het in 2017 vanuit de UvA 4.923 keer geraadpleegd: een gemiddelde dat iets boven de 400 raadplegingen ligt.
    Academia bevat streaming content uit het archief van het NIBG. Het wordt aangevuld met recent materiaal van de publieke omroep, zoals journaals, documentaires en reportages of met ouder materiaal op voorstel van gebruikers. Voor het gebruik van het video- en audiomateriaal zijn verschillende tools, handleidingen en demo’s beschikbaar