Aan het einde van de week

Ook week vierentwintig eindigt, dé gelegenheid voor enkele berichten:

  • Voor de onderwijsprijs 2017 van de FGw was door de opleiding Kunstgeschiedenis  het MA vak Looking at seventeenth century Dutch painting genomineerd. 6 juni presenteerden docent Elmer Kolfin en studente Weixuan Li dit vak aan een kritische jury. Met als resultaat dat zij bijna alle andere genomineerden achter zich lieten. Lees verder: Winnaars Onderwijsprijs 2017.
   Dit is de tweede maal dat de opleiding KG in de prijzen viel. Eerder ontving docente Marrigje Rikken de prijs voor het BA vak Kunst na Vermeer: smaakverandering in de schilderkunst tussen 1675 en 1750.
  • Misschien goed om te weten: uitgeverij Brill heeft een akkoord bereikt met de VNSU op het gebied van open access én de toegang tot haar tijdschriften. Dit betekent dat Brill de medewerkers en studenten van de UvA en van andere Nederlandse universiteiten toegang biedt tot haar tijdschriften inclusief een deel van de backfiles. Het gaat om 240 titels binnen de vakgebieden Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen, Biologie en Recht. Voor Kunstgeschiedenis houdt het onder meer in dat de jaarboeken van het Netherlands Yearbook for History of Art vanaf 1999 toegankelijk zijn.

Aan het einde van de week

Ook week drieëntwintig eindigt, dé gelegenheid voor enkele berichten:

 • Allereerst het LCC-project. 40% van de boeken op het UB-Singelcomplex is inmiddels herplaatst volgens de Library of Congress Classification (LCC). De collectie van Culturele Studies is voor 100% omgewerkt, bij Kunstgeschiedenis ligt het percentage rond de 30%. De werkzaamheden zijn deze week in een stroomversnelling gekomen doordat er een tweede werkplek is ingericht. Deze bevindt zich op de vierde etage van het E-gebouw. Hier wordt voornamelijk materiaal van de collectie Kunstgeschiedenis verwerkt. Het streven is dat gehele collectie aan het begin van het studiejaar volgens LCC staat.
 • Het studiejaar is nog niet ten einde. Maar de medewerkers die komend semester onderwijs geven, wil ik er op wijzen dat het mogelijk is om voor het onderwijs werkgroepplanken in te richten. U verzamelt de benodigde literatuur en levert deze af bij de Informatiebalie van de UB (1e etage). Daarnaast biedt de Bibliotheek UvA de dienst Readers Online (RO) aan. Met RO kunt u elektronische readers maken. Korte teksten zijn zonder problemen op te nemen, voor langere teksten waarop auteursrecht rust, dient toestemming te worden gevraagd aan de Stichting Pro en voor opname moet worden betaald. De regels voor het opnemen van artikelen in e-readers gelden ook voor Blackboard. Echter, de docent is hier zelf verantwoordelijk voor de toestemming van de Stichting PRO voor het plaatsen van langere publicaties. Informatie over auteursrecht is te vinden op het AuteursrechtInformatiePunt.
 • In een oogwenk zien welke open access kansen er zijn? Dat kan met de Journal browser voor Open Access die deze week beschikbaar is gekomen. In dit systeem kunt u nagaan welke tijdschriften open access faciliteren voor UvA-medewerkers. Dat zijn er 7.746 waarvan 18 gaan over Architecture, 13 over Conservation, 8 over Material Science, 226 over Cultural Studies, 5 over Museology en 86 over Visual Arts and Performing Arts. U kunt in dit systeem zoeken of bladeren. Bij de titels wordt vermeld welke korting het tijdschrift geeft op de Article Processing Charges, de kosten die door de auteur (of de instelling) betaald worden om het artikel te publiceren. Een korting van 100% betekent dat de bijdrage (na acceptatie) voor nop wordt gepubliceerd. De lijst is een initiatief van het UKB, het samenwerkingsverband van de Koninklijke Bibliotheek en de universitaire bibliotheken.
 • Mocht u het nog niet weten. Het College van Bestuur heeft geconcludeerd dat de Universiteitsbibliotheek het best gerealiseerd kan worden in de Tweede Chirurgische Kliniek en het voormalig Zusterhuis (BG13/14). Voor degene die het allemaal hebben gevolgd, dit is het oorspronkelijke idee ofwel Scenario A. Tot deze conclusie is het College van Bestuur gekomen op basis van het raadplegen van de academische gemeenschap, de analyse van een extern stedenbouwkundige en het oordeel van de toetsgroep, zie verder: Voorkeur voor UB op Binnengasthuisterrein.