Publicaties medewerkers februari 2018

In februari zijn de volgende publicaties van medewerk(st)ers gesignaleerd:

  • Boomgaard, Jeroen en Anke Coumans. Het geluid van weerklank.’ Kunst met een opdracht : Jaap van der Meij, monumentaal kunstenaar uit de wederopbouw. Rotterdam, 2017; p. 140-147.
  • Esner, Rachel en Sandra Kisters (ed.) The mediatization of the artist. Cham : Palgrave Macmillan, 2017.
  • Esner, Rachel en Sandra Kisters. ‘Introduction.’ The mediatization of the artist. Cham, 2017; p. 1-12.
  • Esner, Rachel. “At home”: Visiting the Artist’s Studio in the Nineteenth-Century French Illustrated Press.’ The mediatization of the artist. Cham, 2017; p. 15-30.
  • Grijzenhout, Frans. ‘Het Straatje van Vermeer: een plaatsbepaling.’ Bulletin KNOB. Jrg. 117, nr. 1 (2018); p. 1-13.
  • Ronnes, Hanneke. ‘Achter de schermen. Het dagelijks leven aan het hof van de graven van Blois.’ Virtus. Jrg. 24 (2017); p. 203-206.
  • Stigter, Sanneke. ‘Aan de knoppen van een kunstwerk. Hoe restaureer je een tuin van Pierre Huyghe?’ KM. Nr. 105 (2018); p. 10-11.
Advertenties

iCatalogus

De coördinator van Doing Media Studies 1 mailde begin dit studiejaar dat hij de module voor januari had ingepland. In deze module leren de studenten enkele praktische vaardigheden door het zelfstandig uitvoeren van opdrachten. DMS 1 heeft een onderwijs extensief karakter. Behoudens een plenaire bijeenkomst en een workshop volgen de studenten geen onderwijs.

In de workshop maakten de studenten kennis met Zotero. Zij gebruiken deze reference manager in eerste instantie om metadata van boeken, artikelen, dvd’s, webpagina’s et cetera te verzamelen. Zij leren daarnaast refenties te maken en deze te beheren, te verrijken, te koppelen aan full tekst en aan te wenden bij het schrijven van wetenschappelijke teksten.

De workshop was niet verplicht maar de modulebeschrijving in de elektronische leeromgeving wees er fijntjes op dat afwezigen belangrijke instructies voor hun opdracht misten, dat zij dan zelf moesten uitvogelen welke databases voor hen van belang waren, hoe deze in combinatie met Zotero werkten en hoe citaties en referenties volgens de Chicago manual of Style (author-date) moeten worden weergegeven.

De workshops zaten dus vol. De opdrachtjes waren te doen, de demo’s waren simpel en het gebruik van Zotero is, als je het door hebt, redelijk eenvoudig. Het opbouwen van een eigen catalogus door een student is nuttig. De informatie beklijft mede omdat de studenten in het vervolg van hun studie, bijv. bij de bibliotheekinstructie voor Media Research, op Zotero worden gewezen. Maar ik waag te betwijfelen of, zoals de modulebeschrijving voorspelt, iedere student deze vaardigheid nog vaak aanwendt in zijn “later profession in the media world”.